Le site techniques du JUDO en croquis animés

Accueil > Ne-waza > Shime-waza > Guyaku-juji-jime

Guyaku-juji-jime

Strangulation en croix contraire

  • Gyaku-juji-jime SHIME-WAZA | judoenlignes.com
  • Gyaku-juji-jime SHIME-WAZA | judoenlignes.com
  • Gyaku-juji-jime SHIME-WAZA | judoenlignes.com