Le site techniques du JUDO en croquis animés

Accueil > Renzoku-waza > Ashi-renzoku-waza > Nidan-ko-soto-gari

Nidan-ko-soto-gari

Enchaînements

  • Nidan-ko-soto-gari - ko-mata-sukui enchainements | judoenlignes.com


nidan-ko-soto-gari > ko-mata-sukui
Nidan-ko-soto-gari - sukui-nage enchainements | judoenlignes.comnidan-ko-soto-gari > sukui-nage
Nidan-ko-soto-gari - tani-otoshi enchainements | judoenlignes.comnidan-ko-soto-gari > tani-otoshi
Nidan-ko-soto-gari - te-otoshi enchainements | judoenlignes.comnidan-ko-soto-gari > te-otoshi
Nidan-ko-soto-gari - ushiro-goshi enchainements | judoenlignes.comnidan-ko-soto-gari > ushiro-goshi
Nidan-ko-soto-gari - yoko-guruma enchainements | judoenlignes.comnidan-ko-soto-gari > yoko-guruma

PARTAGEZ CETTE TECHNIQUE