Le site techniques du JUDO en croquis animés

Accueil > Renzoku-waza > Ashi-renzoku-waza > Okuri-ashi-baraï

Okuri-ashi-baraï

Enchaînements

  • Okuri-ashi-baraï - harai-goshi enchainements | judoenlignes.com


Okuri-ashi-barai > harai-goshi
Okuri-ashi-baraï - ko-soto-gake enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > ko-soto-gake
Okuri-ashi-baraï - ko-uchi-gari enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > ko-uchi
Okuri-ashi-baraï - morote-otoshi enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > morote-otoshi
Okuri-ashi-baraï - o-soto-gari enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > o-soto-gari
Okuri-ashi-baraï - o-uchi-gari enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > o-uchi
Okuri-ashi-baraï - sasae enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > sasae
Okuri-ashi-baraï - tai-otoshi enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > tai-otoshi
Okuri-ashi-baraï - tsurikomi-goshi enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > tsurikomigoshi
Okuri-ashi-baraï - uchi-mata enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > uchimata
Okuri-ashi-baraï - yoko-gake enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > yoko-gake
Okuri-ashi-baraï - yoko-otoshi enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > yoko-otoshi
Okuri-ashi-baraï - yoko-tomoe-nage enchainements | judoenlignes.comOkuri-ashi-barai > yoko-tomoe-nage

PARTAGEZ CETTE TECHNIQUE